Cenníky

MLPA kity

2022-2023 Cenník vybraných produktov

2022-2023 Kompletný cenník MRC Holland produktov

2024 Cenník vybraných produktov

2024 Kompletný cenník MRC Holland produktov

DNA/RNA izolačné kity Favorgen

2023 FavorPrep DNA izolačné kity

2023 Favorprep RNA izolačné kity

Purifikácia DNA

2023 EPPiC Fast purifikácia

2023 BigDye Exterminator  

PCR/Real-Time PCR enzýmy              

2023 Solis DNA polymerázy, qPCR Mixy, dNTP, farbičky, voda

2023 Solis FAST PCR/qPCR Mixy

Syntéza cDNA

2023 Kity na syntézu cDNA

One-Step RT-qPCR kity

2023 One-Step RT-qPCR kity Solis

Produkty pro elektroforézu

Agarózy - LONZA SeaKem LE pre analýzu od 100 bp do 20 kbp iba 380 Eur s DPH/500g. Uvedená cena platí iba do vypredania skladových zásob. Ceny ostatných agaróz LONZA na vyžiadanie

2023 Náhrada EtBr GoodViewTM

2023 DNA markery - AKCIA

Syntéza primerov

Štandardné DNA primery

Modifikované DNA primery

ZNA primery a sondy 

RNA oligonukleotidy

Dvojito značené fluorogénne próby 

     MGB próby

Veterinárne testy

BioX - veterinárne testy

Antiséra Denka Seiken

Denka Seiken – antiséra a diagnostické kity - ceny na vyžiadanie

Produkty pre ABI analyzátory

2023 Produkty pre ABI analyzátory - na vyžiadanie