Cenníky

MLPA kity

2024 Cenník vybraných produktov

2024 Kompletný cenník MRC Holland produktov

DNA/RNA izolačné kity Favorgen

2024 Favorgen DNA izolačné kity

2024 Favorgen RNA izolačné kity

Purifikácia DNA

2023 EPPiC Fast purifikácia

2023 BigDye Exterminator  

PCR/Real-Time PCR enzýmy              

2024 Solis DNA polymerázy, qPCR Mixy, dNTP, farbičky, voda

2024 Solis FAST PCR/qPCR Mixy

Syntéza cDNA

2024 Kity na syntézu cDNA

One-Step RT-qPCR kity

2024 One-Step RT-qPCR kity Solis

Produkty pro elektroforézu

Agarózy LONZA - ceny na vyžiadanie

2024 Náhrada EtBr GoodViewTM

2024 DNA markery - AKCIA

Syntéza primerov

Štandardné DNA primery

Modifikované DNA primery

ZNA primery a sondy 

RNA oligonukleotidy

Dvojito značené fluorogénne próby 

     MGB próby

     LNA próby

Veterinárne testy

BioX - veterinárne testy

Antiséra Denka Seiken

Denka Seiken – antiséra a diagnostické kity - ceny na vyžiadanie

Produkty pre ABI analyzátory

2024 Produkty pre ABI analyzátory - na vyžiadanie