Amplia s.r.o. je priamy pokračovateľ
18-ročnej činnosti Ecoli s.r.o.

Amplia s.r.o. naďalej ostáva pre slovenský trh zástupcom pôvodných Ecoli s.r.o. dodávateľov. V Amplia s.r.o. budete v kontakte s rovnakými ľuďmi a rovnakým systémom práce, na aký ste boli zvyknutí.
Zahraniční klienti budú v starostlivosti Ecoli s.r.o. pod novým vedením.

Spoluprácu s Vami si ceníme.

Akcie

Syntéza DNA primerov

Pri objednaní 10-19 primerov získate 500 U robustnej FirePol DNA polymerázy za 1 Euro s DPH.

Pri objednaní 20 a viac primerov získate 1000 U FirePol DNA polymerázy alebo 500 U HotFire (HotStart) DNA polymerázy za 1 Euro s DPH podľa vlastného výberu.

DNA markery

Pri objednaní 3ks DNA markerov Vám štvrtý pridáme zdarma.  

Agarózy

Ak potrebujete výnimočnú agarózu pre analýzu svojich PCR produktov zvoľte si LONZA Seakem LE. Teraz ju môžete získať vo výbornej akciovej cene.