Amplia s.r.o. je priamy pokračovateľ
18-ročnej činnosti Ecoli s.r.o.

Amplia s.r.o. naďalej ostáva pre slovenský trh zástupcom pôvodných Ecoli s.r.o. dodávateľov. V Amplia s.r.o. budete v kontakte s rovnakými ľuďmi a rovnakým systémom práce, na aký ste boli zvyknutí.
Zahraniční klienti budú v starostlivosti Ecoli s.r.o. pod novým vedením.

Spoluprácu s Vami si ceníme.

Akcie

Agarózy

Ak potrebujete výnimočnú agarózu pre analýzu svojich PCR produktov zvoľte si LONZA Seakem LE.

Teraz ju môžete získať vo výbornej akciovej cene - iba 380 Eur s DPH/500g


Iné typy LONZA agaróz:

MetaPhor - high resoltion agaróza, náhrada PAGE. Možnosť rozlíšiť  3-4 nukleotidový rozdiel medzi DNA fragmentami

NuSieve 3:1 - vhodná na detekciu malých DNA, RNA a PCR fragmentov. Umožňuje rýchly blotting na membrány.

Ďalšie typy: SeaPlaq, NuSieve GTG, SeaKem Gold, SeaKem ME

Ceny týchto LONZA agaróz Vám zašleme na vyžiadanie.

Syntéza DNA primerov

Pri objednaní 20 a viac primerov získate 250 Rx HOT FIREPol Blend Master Mix (04-27-00125) za 1 Euro s DPH

DNA markery

Pri objednaní 4ks DNA markerov Vám pridáme piaty zdarma