Agarózy Lonza

Švajčiarske agarózy LONZA – najjasnejší pohľad na DNA 

  • najširší sortiment agaróz
  • SeaKem® LE - pre štandardnú DNA/RNA elektroforézu – spoľahlivá analýza už od 100 bp
  • Metaphor® - pre špeciálne aplikácie - pulzná, imuno elektroforéza, PCR, STR, ALP, RFLP analýza, detekcia tri- a tetranukleotidových repetícií a iné
  • Metaphor®  - analogické rozlíšenie ako PAGE, vhodná aj pre elektroforetickú analýzu proteínov
  • GTG® (Genetic Technology Grade) agaróza - náročné aplikácie (in gel ligation a klonovanie)

·NuSieve®  a Metaphor® agarózy – vysoké rozlíšenie, analýzy krátkych fragmentov DNA. Spoľahlivá analýza DNA už od 20 bp.

Vhodné typy agaróz pre jednotlivé aplikácie:

AKCIA:

SeaKem® LE agaróza (500g) - 283,3 € bez DPH / 340 € s DPH, ideálna aj pre PCR analýzu


Ceny ostatných agaróz LONZA Vám zašleme na požiadanie

Dokumenty: 

  • Ideálne použitie jednotlivých typov agaróz LONZA nájdete nasledovnej tabuľke (pdf)