EPPiC Fast/BigDye purifikácia

EPPiC Fast purifikácia PCR reakcií

EPPiC Fast - efektívna náhrada ExoSAP-IT™ 

  • Jednoduchý purifikačný protokol – 6 minútová inkubácia PCR vzorky pri dvoch teplotách
  • One Tube/One Step DNA purification – pridanie EPPiC Fast priamo do PCR produktu
  • Vysoko kvalitná purifikovaná DNA – pre všetky downstream aplikácie (sekvenovanie, SNP, klonovanie)
  • 500 reakčné balenie (1 ml) – umožňuje až 1000 purifikačných reakcií – 1 μl EPPiC Fast do 5 μl PCR zmesi
  • EPPiC Fast – modernejšia, efektívnejšia a ekonomickejšia náhrada ExoSAP-IT

  

Purifikácia BigDye sekvenačných reakcií 

AmpliPurifiTM ExTerminator kit - jednoduchý a efektívny kolónkový kit na prečistenie sekvenačných reakcií 

  • sekvenačnú reakciu nie je potrebné precipitovať
  • AmpliPurifiTM purifikačné kolónky nie je potrebné vopred hydratovať
  • jednoduchá vizualizácia čistoty výsledného produktu
  • kolónková aj mikroplatničková forma kitu


Cenník purifikačných kitov 


Dokumenty:
Protokol – EPPiC Fast®
Postup purifikácie – AmpliPurifiTM ExTerminator kit