DNA / RNA izolačné kity Favorgen

DNA/RNA izolačné kity Favorgen - produkty s ideálnym pomerom ceny a kvality.

Vhodné na izoláciu v Mini, Midi, Maxi a 96-well formáte a v štandardnom aj mikro elučnom objeme.

Koncipované na široké spektrum vstupných vzoriek - krv, tkanivá, bunkové kultúry, kvasinky, huby, pôda, trus, rastliny, potraviny.

Kompletný cenník FavorPrep DNA izolačných kitov Favorgen

Kompletný cenník FavorPrep RNA izolačných kitov Favorgen


Návody na použitie FavorPrep kitov (96 well kity sú v spodnej časti tabulky):

FavorPrep Plasmid DNA Kits
Vstupná vzorka / objem
FAPDEPlasmid DNA Extraction Mini Kit1 - 5 ml bunkovej kultúry
FAPDE 001Plasmid DNA Extraction Mini Kit1 - 7 ml bunkovej kultúry
FAPDE 002Plasmid DNA Extraction Midi Kit60 - 120 ml bunkovej kultúry
FAPDE 003Plasmid DNA Extraction Maxi Kit120 - 240 ml bunkovej kultúry
FAPMX010Plasmid DNA Extraction Maxi Plus Kit240 - 480 ml bunkovej kultúry
FavorPrep GEL / PCR purification Kits
FAGCKGEL/PCR Purification Kit300 mg agarose gel / 100 µl PCR reaction
FAPCKPCR Clean-Up Kitup to 100 µl PCR reaction
FAGPKGEL Purification Kitup to 200 mg agarose gel
FAEPKMicroElute GEL/PCR Purification Kit200 mg agarose gel / up to 100 µl PCR reaction
FAMPKMicroElute PCR Clean-Up Kitup to 100 µl PCR reaction
FAMGKMicroElute GEL Purification Kitup to 200 mg agarose gel
FavorPrep Blood Genomic DNA Kits
FABGKBlood Genomic DNA Extraction Mini Kitup to 300 μl whole blood
FABGK001Blood Genomic DNA Extraction Mini Kitup to 200 µl whole blood, serum, plasma, with Proteinase K
FABGK002Blood / Cultured Cells Genomic DNA Extraction Midi Kitup to 1.5 ml of fresh/ frozen blood, with Proteinase K
FABGK003Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kitup to 10 ml of fresh/ frozen blood, with Proteinase K
FAGDC001Genomic DNA Clean-Up Kit
FavorPrep Tissue Genomic DNA Kits
FATGK001Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kitanimal cells, tissue, blood, bacteria, fixed tissue, yeast, fungi, with Proteinase K
FATGM001BTissue Genomic DNA Extraction MicroElute Kitanimal cells, tissue, blood, bacteria, fixed tissue, yeast, fungi, with Proteinase K
FAFFM050BFFPE Tissue  DNA Extraction Micro Kit< 25 mg fixed tissue
FavorPrep Plant, Stool, Soil, Fungi, Food DNA Kits
FAPGK001Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit20 - 100 mg of plant tissue, fruit or seed
FAPGK002Plant Genomic DNA Extraction MAXI Kit0,2 - 1 g of plant tissue, fruit or seed
FASTI001Stool DNA Isolation Mini Kit200 mg stool sample, with Proteinase K
FASOI001Soil DNA Isolation Mini Kit0.5 g of soil, sludge or sediment samples
FAMBD001Milk Bacterial DNA Extraction Kitup to 1 ml of milk
FAFYG001Fungi/ Yeast Genomic DNA Extraction Mini KitProteinase K and Lyticase provided
FDK1050Food DNA Extraction Kit Iup to 2 g of raw or processed food
Total RNA Kits
FABRK001Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit200 ul of whole blood, plasma, buffy coat. cultured cells, bacteria, fungi
FAWBRWhole Blood RNA Mini Kit200-400 ul of whole blood
FABRK003Blood/Cultured Cell Total RNA Maxi Kit3-10 ml sample
FATRK001Tissue Total RNA Mini Kitup to 100 mg of animal tissue, cells, bacteria, fungi
FATRK-PTotal RNA Plus Mini Kit   (with gDNA removal columns)up to 30 mg of tissue or 1 x 107 cells
FATRMTissue Total RNA MicroElute Kitanimal cells, tissue, paraffin fixed samples, RNA clean-up
FAPRK001Plant Total RNA Mini Kitup to 100 mg of plant tissue, fruit, seeds
FAPRK002Plant Total RNA Maxi Kitup to 1 g of plant tissue
FATRRTri-RNA ReagentTrizol analog
FATRSTotal RNA Isolation Kit II (Total RNA, including miRNA and other small RNA)up to 100 mg of tissue or 1x106 cells
FAATRAfter Tri-RNA Purification Mini Kitup to 100 µl RNA sample or enzymatic reaction mixture
FARSSRNA Stabilization Solutionallows RT sample storage for future RNA extraction
FAFRKSoil/Stool RNA MicroElute Kitup to 250 mg of sample
Viral Nucleic Acid Kits
FAVNK001Viral DNA/RNA kitfor low viral load samples (up to 140 ul), with Carrier RNA
FAVNK002Viral Nucleic Acid Extraction Kit IIup to 200 ul serum / cell-free fluid or cell culture
FAVRVViral RNA/DNA Vacuum kitup to 1 ml of cell free fluid
Other RNA Kits
FADRKDNA/RNA Mini KitBoth gDNA + Total RNA from sample
FACFKCirculating NA Isolation Kit1-5 ml of human plasma/serum
FAMIKmiRNA Isolation kit (Tri-Reagent + RNA Spin Column)
96-well Extraction Kits
FAPWEPlasmid DNA Extraction Kit1 - 5 ml sample
FADWEGenomic DNA Extraction Kit200 ul blood, 25 mg tissue, cells, bacteria
FAPKEGEL/PCR Clean-Up Purification Kit200 mg agarose gel / 100 ul PCR mixture
FACKEPCR Clean-Up Kit10 - 100 ul of PCR mixture
FAGKEGEL Purification Kit200 mg agarose gel
FATRETotal RNA Kit50 mg tissue, 1x107 animal cells
FAVREViral RNA DNA Extraction Kitup to 200 ul of serum/fluids
FAPGEPlant Genomic DNA Extraction Kit50 mg of fresh/15 mg of dry sample
​​​​​