Kity na syntézu cDNA Solis

Amplia s.r.o. - výhradný zástupca firmy Solis pre SR 

NOVINKA 

cDNA kity – obsahujú všetky komponenty na spoľahlivú tvorbu cDNA 

  • cDNA kity a reverznú transkriptázu možno ponechať až 1 mesiac mimo mrazničky bez straty ich aktivity 
  • Príprava všetkých cDNA reakcií prebieha bez nutnosti chladenia
  • Rýchly protokol – kompletná syntéza cDNA do 30-40 min.
  • Unikátna termo transkriptáza s pracovnou teplotou až do 60°C
  • 2 rôzne formáty kitu – kit z jednotlivých komponentov alebo hotový Mix
  • Spoľahlivý prepis aj repetitívnych oblastí a GC-bohatých RNA templátov
  • RNázový inhibítor v cene 
  • Efektívny prepis RNA až do 8,7 kb


Aktuálny cenník Solis produktov na prípravu cDNA

                                                           

ENZÝM PRE RT, RT-PCR a RT-qPCR    
FIREScript reverzná transkriptáza – špeciálna
MMlv geneticky modifikovaná termorezistentná reverzná transkriptáza s možnosťou transportu pri izbovej teplote, balenie obsahuje enzým a reakčný roztok protokol
KOMPLETNÝ cDNA KIT pre RT, RT-PCR a RT-qPCR    

FIREScript RT cDNA Synthesis Kit

Obsahuje 7 komponentov: FIREScript RTáza, RiboGrip RNázový inhibítor, Reakčný roztok, dNTPs, Oligo d(T) primer, Random primers, H2O
Plná RNase-H aktivita zabezpečuje zvýšenú senzitivitu RT-qPCR pri kvantitatívnych analýzach
Protokol
SOLIScript RT cDNA Synthesis KitObsahuje 7 komponentov: SOLIScript RTáza, RiboGrip RNázový inhibítor, Reakčný roztok, dNTPs, Oligo d(T) primer, Random primers, H2
Redukovaná RNase-H aktivita
Protokol 
KOMPLETNÉ cDNA MIXY pre RT, RT-PCR a RT-qPCR

FIREScript RT cDNA Synthesis Mix

(s Oligo d(T) a Random primers)  
Obsahuje 3 komponenty: FIREScript Mix (FIREScript RTáza s RNázovým inhibítorom), Reakčný premix s Oligo d(T) a Random primermi (v reakčnom roztoku s dNTPs), H2O
Protokol

FIREScript RT cDNA Synthesis Mix

(s Random primers)
 Obsahuje 3 komponenty: FIREScript Mix (FIREScript RTáza s RNázovým inhibítorom), Reakčný premix s Random primermi (v reakčnom roztoku s dNTPs), H2O
Protokol

FIREScript RT cDNA Synthesis Mix

(s Oligo d(T))
 Obsahuje 3 komponenty: FIREScript Mix (FIREScript RTáza s RNázovým inhibítorom), Reakčný premix s Oligo d(T) (v reakčnom roztoku s dNTPs), H2 Protokol

FIREScript RT cDNA Synthesis Mix

(bez primerov)
 Obsahuje 3 komponenty: FIREScript Mix (FIREScript RTáza s RNázovým inhibítorom), Reakčný premix (reakčný roztok s dNTPs), H2 Protokol
SOLIScript RT cDNA Synthesis Mix
(bez primerov)
Obsahuje 3 komponenty: SOLIScript Mix (SOLIScript RTáza s RNázovým inhibítorom), Reakčný premix (reakčný roztok s dNTPs), H2O
Protokol
ĎALŠIE REAGENCIE PRE RT/RT-PCR
RNázový inhibítor RiboGrip