MLPA kity MRC Holland

Amplia s.r.o. je exkluzívnym distribútorom MLPA kitov výrobcu MRC Holland pre Slovensko 

Vytvorte si konto na MyMLPA a budete mať prístup ku knižniciam použitých sond a automaticky budete získavať informácie o novinkách a zmenách v kitoch z okruhu vášho záujmu.   

MLPA je zlatým štandardom v určovaní početnosti DNA kópií, využívaná v oblasti dedičných porúch a v onkológii.  

MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) je multiplex PCR metóda, pomocou ktorej je možné detegovať abnormálnu početnosť až 50 rôznych genomických DNA alebo RNA sekvencií, ktoré sa môžu líšiť iba v jednom nukleotide

Metóda MLPA je založená na ligácii dvoch sond a následnej amplifikácii. Sondy sú navrhnuté tak, aby sa v prípade hybridizácie na komplementárne vlákna cieľovej DNA vzájomne dotýkali. Po následnej ligácii oboch sond nasleduje amplifikačný proces, pričom koncové časti sond fungujú ako templáty. Amplifikujú sa teda ligované sondy, nie samotná DNA klinickej vzorky. Rôzne páry sond obsahujú rôzne identifikačné sekvencie, ktoré umožňujú nielen testovať, ale najmä spoľahlivo identifikovať viaceré miesta v analyzovanom genóme.  

Typická MLPA reakcia pozostáva z 5 krokov: 

 • DNA denaturácia a hybridizácia s MLPA sondou
 • Ligácia
 • PCR amplifikácia
 • Kapilárno-elektroforetická separácia PCR produktov
 • Analýza dát

MLPA detekcia je jednoduchá a môže byť vykonávaná v akomkoľvek laboratóriu, ktoré je vybavené termocyklérom a kapilárnou elektroforézou. Výsledky analýzy je možné získať do 24 hodín

Princíp MLPA reakcie od prípravy po analýzu dát je možné vidieť v prehľadnom videu:  MRC Holland, výrobca MLPA kitov, poskytuje viac než 400 rôznych panelov, určených na detekciu frekventných a vzácnych ochorení.  

Výhody MLPA v porovnaní s inými detekčnými metódami (sekvenovanie, DHPLC, FISH, CGH array): 

 • jednoduchá detekcia početností DNA/RNA sekvencií (vs. sekvenovanie, DHPLC)
 • analýza mikrodelécií (vs. FISH)
 • analýza krátkych (50-70 nt) sekvencií (vs. FISH)
 • možnosť analýzy v multiplex režime
 • nízka cena vyšetrenia (vs. CGH array)
 • jednoduchosť analýzy

Amplia s.r.o. dodáva kompletný sortiment MLPA kitov v atraktívnych cenách a rýchlym dodaním. 

Detailné informácie o jednotlivých produktoch, ako aj manuály ku konkrétnym SALSA MLPA Probe mixom nájdete na domovskej stránke výrobcu: www.mrcholland.com

Výrobca poskytuje aj bezplatný analytický software Coffalyser.Netktorý umožňuje spracovať vaše dáta v*.FSA, *.AB1, *.ABI formátoch. 

Knižnica dokumentov k špecifickým próbam (Probemix datasheets library) je pravidelne aktualizovaná a dokumenty môžu obsahovať dôležité oznámenia o zmenách či vylepšeniach jednotlivých MLPA prób. Prístup k týmto informáciám získate po zaregistrovaní sa na MyMLPA

Všeobecné protokoly na stiahnutie z web stránky výrobcu: 

 • Protokol pre detekciu a kvantifikáciu sekvencií nukleových kyselín – MLPA protokol  
 • Protokol pre detekciu a kvantifikáciu nukleových kyselín a metylačné profilovanie – MS-MLPA protokol  

  

Aktuálny cenník vybraných produktov 

Kompletný cenník produktov


V prípade potrieb môžte využiť novú podporu zo strany výrobcu určenú na priame spracovanie Vašich MLPA otázok, požiadaviek, komentárov k produktom či spracovanie „raw data“ súborov cez online formulár na stránke support.mrcholland.com

Informácia o Bezpečnostnom liste - No Safety Data Sheet Required Statement