MLPA kity MRC Holland

Amplia s.r.o. je exkluzívnym distribútorom MLPA kitov výrobcu MRC Holland pre Slovensko 

NOVINKA:

SALSA FFPE Solution (SFS, kat. číslo SMR05 SFS) umožňuje jednoduchú a rýchlu izoláciu DNA v jedinej mikroskúmavke, pričom získaná DNA je vhodná pre MLPA reakcie.


Použitie SALSA FFPE Solution poskytuje laboratóriu niekoľko významných výhod:


    • Nie je potrebná deparafinizácia ani xylén

    • Všetky kroky prebiehajú v jednej skúmavke

    • Extrakcia poskytuje vysoký výťažok DNA

    • Nízka cena za izoláciu (0,8 Eur/izolácia)

    •Jednoduchý izolačný protokol


Cena SALSA FFPE Solution (10 ml/50 izolácií) je 40 Eur bez DPH/44 Eur s DPH (10%). 


V prípade objednávky do 30. júna 2021 je možné získať na produkt 20% zľavu. Pre jej získanie uveďte na objednávke kód SFS20.


Vytvorte si konto na MyMLPA a budete mať prístup ku knižniciam použitých sond a automaticky budete získavať informácie o novinkách a zmenách v kitoch z okruhu vášho záujmu.   

MLPA je zlatým štandardom v určovaní početnosti DNA kópií, využívaná v oblasti dedičných porúch a v onkológii.  

MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) je multiplex PCR metóda, pomocou ktorej je možné detegovať abnormálnu početnosť až 50 rôznych genomických DNA alebo RNA sekvencií, ktoré sa môžu líšiť iba v jednom nukleotide

Metóda MLPA je založená na ligácii dvoch sond a následnej amplifikácii. Sondy sú navrhnuté tak, aby sa v prípade hybridizácie na komplementárne vlákna cieľovej DNA vzájomne dotýkali. Po následnej ligácii oboch sond nasleduje amplifikačný proces, pričom koncové časti sond fungujú ako templáty. Amplifikujú sa teda ligované sondy, nie samotná DNA klinickej vzorky. Rôzne páry sond obsahujú rôzne identifikačné sekvencie, ktoré umožňujú nielen testovať, ale najmä spoľahlivo identifikovať viaceré miesta v analyzovanom genóme.  

Typická MLPA reakcia pozostáva z 5 krokov: 

 • DNA denaturácia a hybridizácia s MLPA sondou
 • Ligácia
 • PCR amplifikácia
 • Kapilárno-elektroforetická separácia PCR produktov
 • Analýza dát

MLPA detekcia je jednoduchá a môže byť vykonávaná v akomkoľvek laboratóriu, ktoré je vybavené termocyklérom a kapilárnou elektroforézou. Výsledky analýzy je možné získať do 24 hodín

Princíp MLPA reakcie od prípravy po analýzu dát je možné vidieť v prehľadnom videu:  MRC Holland, výrobca MLPA kitov, poskytuje viac než 400 rôznych panelov, určených na detekciu frekventných a vzácnych ochorení.  

Výhody MLPA v porovnaní s inými detekčnými metódami (sekvenovanie, DHPLC, FISH, CGH array): 

 • jednoduchá detekcia početností DNA/RNA sekvencií (vs. sekvenovanie, DHPLC)
 • analýza mikrodelécií (vs. FISH)
 • analýza krátkych (50-70 nt) sekvencií (vs. FISH)
 • možnosť analýzy v multiplex režime
 • nízka cena vyšetrenia (vs. CGH array)
 • jednoduchosť analýzy

Amplia s.r.o. dodáva kompletný sortiment MLPA kitov v atraktívnych cenách a s rýchlym dodaním. 

Detailné informácie o jednotlivých produktoch, ako aj manuály ku konkrétnym SALSA MLPA Probe mixom nájdete na domovskej stránke výrobcu: www.mrcholland.com

Výrobca poskytuje aj bezplatný analytický software Coffalyser.Netktorý umožňuje spracovať vaše dáta v*.FSA, *.AB1, *.ABI formátoch. 

Knižnica dokumentov k špecifickým próbam (Probemix datasheets library) je pravidelne aktualizovaná a dokumenty môžu obsahovať dôležité oznámenia o zmenách či vylepšeniach jednotlivých MLPA prób. Prístup k týmto informáciám získate po zaregistrovaní sa na MyMLPA

Všeobecné protokoly na stiahnutie z web stránky výrobcu: 

 • Protokol pre detekciu a kvantifikáciu sekvencií nukleových kyselín – MLPA protokol  
 • Protokol pre detekciu a kvantifikáciu nukleových kyselín a metylačné profilovanieMS-MLPA protokol  

  Aktuálny cenník vybraných produktov

 Kompletný cenník MRC-Holland produktov

V prípade potrieb môžete využiť novú podporu zo strany výrobcu určenú na priame spracovanie Vašich MLPA otázok, požiadaviek, komentárov k produktom či spracovanie „raw data“ súborov cez online formulár na stránke support.mrcholland.com

Informácia o Bezpečnostnom liste - No Safety Data Sheet Required Statement 

Zoznam SALSA MLPA kitov, ktoré boli modifikované
Kat. č.Názov kituTyp zmeny
P079SALSA MLPA Probemix P079 OTCOne reference probe has been replaced
P382SALSA MLPA Probemix P381 COL11A1 mix 2One COL11A1 probe has been removed, five reference probes have been replaced and two probe lengths have been adjusted
P381SALSA MLPA Probemix P381 COL11A1 mix 1Eight reference probes have been replaced and one reference probe has been removed
ME031
SALSA MLPA Probemix ME031-C1 GNASEight target, one flanking, and four reference probes were replaced; two target and one reference probe removed; 11 target probes were added; four target, one digestion control and three reference probes were changed in length, not in sequence detected
P439SALSA MLPA Probemix P439-C1 COL4A3Five target and five reference probes were replaced, one target probe was removed and one target probe was added. Five target and one reference probe were changed in length, not in sequence detected
P329SALSA MLPA Probemix P329-B1 CRLF2-CSF2RA-IL3RAOne IL3RA probe and one flanking probe have been removed, one flanking probe has been replaced, the majority of the reference probes have been revised, and several probes have a change in length but not in the sequence detected
P326SALSA MLPA Probemix P326-B1 LARGE1Two target probes have been replaced, three target probes have been added, four reference probes have been replaced and 28 probes have been changed in length, not in sequence detected
P236
SALSA MLPA Probemix P236 CFH RegionNew probes targeting CFHR4 and CFH have been added and several target probes have been replaced, most reference probes have been replaced and the flanking probes have been removed, The probes detecting polymorphic sequences have been removed
P395
SALSA MLPA Probemix P395 MECF2-FOX1GOne target probe has been replaced, two target probes have been added, six reference probes have been replaced, and four target probes have been changed in length, not in sequence detected
P138
SALSA MLPA Probemix P138-D1 SLC2A1-STXBP1Four reference probes have been replaced and one removed. One target probe has been added for STXBP1 and four probe lengths have been adjusted.
ME028
SALSA MLPA Probemix ME028-D1 Prader-Willi/AngelmanTwo SNRPN M-probes added, one digestion control and one reference probe replaced, two probes adjusted in length, not in sequence detected
P351
SALSA MLPA Probemix P351 PKD1Two PKD1 probes added and two replaced. One TSC2 probe and four reference probes replaced. Three PKD1 probes changed in length.
P352
SALSA MLPA Probemix P352 PKD1-PKD2Three PKD1 probes and one PKD2 probe added. One PKD2 probe and one reference probe replaced. Three probes changed in length.
P429
SALSA MLPA Probemix P352SDHA-MAX

Four probes for TMEM127 and two probes for SDHA have been added, and one MAX probe has been replaced. Reference probes and flanking probes have been revised. With the addition of TMEM127 probes the name of this probemix has also been changed from SDHA-MAX to SDHA-MAX-TMEM127

P335
SALSA MLPA Probemix P335 ALL-IKZF1C2 Version - Lengths of several probes are adjusted but no changes in the sequences detected


Zoznam SALSA MLPA kitov, ktoré už nie sú v ponuke:

P224 PPARG (Obesity, severe; Diabetes mellitus type 2; Partial lipodystrophy type 3, familial; Colon cancer) 
P277 Human Telomere-10 (Subtelomeric testing)
P394 MYO5B (Microvillus inclusion disease (MVID)
P416 KRT14-LAMA3-LAMB3-LAMC2 (Epidermolysis bullosa simplex; Junctional epidermolysis bullosa)
P430 PLCG2 (Atypical cold urticaria, familial)
P434 Heterotaxy (Heterotaxy syndrome)
P014 Chromosome 8
P249 Human Telomere-8
P304 IRF6-GRHL3
P416 KRT14-LAMA3-LAMB3-LAMC2
P435 FLNB
P344 SULT1A1
P371 Microdeletion syndromes 5
P415 COL7A1-KRT5
P264 Human Telomere-9
P372 Microdeletion-6
P373 Microdeletion-7
P231 FGF10-FGFR2
P247 Chemokine-2 
P274 SLC6A5/GLRA1/GLRB
P447 HPRT1
SD065 Binning DNA
P458 Gastric cancer