One-Step RT-qPCR Solis

Pre citlivú a spoľahlivú kvantifikáciu cieľových RNA pomocou probe-based qPCR

SOLIScript RT-qPCR kity - optimalizované pre citlivú a vysoko špecifickú jednokrokovú syntézu cDNA a qPCR. Vzhľadom k jednoduchému pracovnému postupu a stabilite kitov pri izbovej teplote sú ideálnym nástrojom pre vysoko efektívnu analýzu RNA.


Výhody

SOLIScript One-Step kity kombinujú výhody dvoch unikátnych enzýmov:

  • cDNA syntéza s výnimočnou špecificitou je možná až do teploty 600C
  • úspešný prepis RNA templátov s vysokým obsahom GC párov alebo komplexnými sekundárnymi štruktúrami
  • 5 x koncentrovaná forma kitu umožňuje lepšiu optimalizáciu koncentrácie primerov, sondy a templátovej DNA. To je dôležité v prípade nízko koncentrovaných vzoriek.
  • až 1 mesačná stabilita pri izbovej teplote bez zníženia RT-qPCR aktivity

Cenník SOLIScript RT-qPCR kitov