One-Step RT-qPCR Solis

Pre citlivú a spoľahlivú kvantifikáciu cieľových RNA pomocou probe-based qPCR

Ideálne aj pre detekcie SARS-CoV-2 RNA - US CDC/WHO protokol

SOLIScript RT-qPCR kity - optimalizované pre citlivú a vysoko špecifickú jednokrokovú syntézu cDNA a qPCR. Vzhľadom k jednoduchému pracovnému postupu a stabilite kitov pri izbovej teplote sú ideálnym nástrojom pre vysoko efektívnu analýzu RNA.


Výhody

SOLIScript One-Step kity kombinujú výhody dvoch unikátnych enzýmov:

  • cDNA syntéza s výnimočnou špecificitou je možná až do teploty 60oC
  • úspešný prepis RNA templátov s vysokým obsahom GC párov alebo komplexnými sekundárnymi štruktúrami
  • 5 x koncentrovaná forma kitu umožňuje lepšiu optimalizáciu koncentrácie primerov, sondy a templátovej DNA. To je dôležité v prípade nízko koncentrovaných vzoriek.
  • 1 mesačná stabilita pri izbovej teplote bez zníženia RT-qPCR aktivity
  • NOVINKA - SOLIScript 1-step CoV Kit, optimalizovaný a validovaný pre detekciu SARS-CoV-2 RNA. Protokol obsahuje kompletné sekvencie primerov a prób, doporučené podľa US CDC a WHO


Cenník SOLIScript RT-qPCR kitov


SOLIScript 1-step CoV Kit Optimalizované zloženie pre analýzu SARS-CoV-2 RNA zo sterov. RT-qPCR mix umožňuje vytvoriť vlastný detekčný kit s použitím CDC, WHO alebo inými doporučenými primermi a próbamiNávod na použitieInformačný leták
SOLIScript 1-step Probe Kit Vysoko citlivá a špecifická syntéza cDNA a qPCR v jednom kroku. Mix je optimalizovaný pre mono- a duplex qPCR a je vhodný pre ROX aj no-ROX cykléry Návod na použitie
Informačný leták
SOLIScript 1-step Multiplex Probe Kit Vysoko citlivá a špecifická syntéza cDNA a qPCR v jednom kroku. Mix je optimalizovaný pre multiplex probe-based qPCR.
Návod na použitie
Informačný leták
SOLIScript 1-step SolisGreen Kit Vysoko citlivá a špecifická syntéza cDNA a qPCR v jednom kroku, založená na interkalačnom činidle, citlivejšom a stabilnejšom, než SYBRGreen.
Návod na použitie