One-Step RT-qPCR Solis

Pre citlivú a spoľahlivú kvantifikáciu cieľových RNA pomocou probe-based / dye based qPCR

Ideálne aj pre detekcie SARS-CoV-2 RNA - US CDC/WHO protokol

SOLIScript RT-qPCR kity - optimalizované pre citlivú a vysoko špecifickú jednokrokovú syntézu cDNA a qPCR. Vzhľadom k jednoduchému pracovnému postupu a stabilite kitov pri izbovej teplote sú ideálnym nástrojom pre vysoko efektívnu analýzu RNA.


Výhody

SOLIScript One-Step kity kombinujú výhody dvoch unikátnych enzýmov:

  • cDNA syntéza s výnimočnou špecificitou je možná až do teploty 60oC
  • úspešný prepis RNA templátov s vysokým obsahom GC párov alebo komplexnými sekundárnymi štruktúrami
  • 5 x koncentrovaná forma kitu umožňuje lepšiu optimalizáciu koncentrácie primerov, sondy a templátovej DNA. To je dôležité v prípade nízko koncentrovaných vzoriek.
  • 1 mesačná stabilita pri izbovej teplote bez zníženia RT-qPCR aktivity
  • NOVINKA - SOLIScript 1-step CoV Kit, optimalizovaný a validovaný pre detekciu SARS-CoV-2 RNA. Protokol obsahuje kompletné sekvencie primerov a prób, doporučené podľa US CDC a WHO


Aktuálny 2024 cenník SOLIScript RT-qPCR kitov


SOLIScript 1-step RT qPCR Mixy
08-65-xxSOLIScript 1-step CoV KitOptimalizované zloženie pre analýzu SARS-CoV-2 RNA zo sterov. RT-qPCR mix umožňuje vytvoriť vlastný detekčný kit s použitím CDC, WHO alebo inými doporučenými primermi a próbami Informačný leták
08-57-xxSOLIScript 1-step Probe KitVysoko citlivá a špecifická syntéza cDNA a qPCR v jednom kroku. Mix je optimalizovaný pre mono- a duplex qPCR a je vhodný pre ROX aj no-ROX cykléryInformačný leták
08-87-xxSOLIScript Fast 1-step RT-qPCR Mix with UNGNOVINKA Pre 1 až 5 plex. Vysoká miera tolerancie k inhibítorom (heparín, hem...).
Vrátane UNG - úplná eliminácia cross kontaminácie
Informačný leták
08-55-xxSOLIScript 1-step Multiplex Probe KitVysoko citlivá a špecifická syntéza cDNA a qPCR v jednom kroku. Mix je optimalizovaný pre multiplex probe-based qPCR (bez ROX)Informačný leták
08-59-xxSOLIScript 1-step Multiplex Probe Kit Vysoko citlivá a špecifická syntéza cDNA a qPCR v jednom kroku. Mix je optimalizovaný pre multiplex probe-based qPCR (s ROX)Informačný leták
08-63-xxSOLIScript 1-step SolisGreen KitVysoko citlivá a špecifická syntéza cDNA a qPCR v jednom kroku, založená na interkalačnom činidle, citlivejšom a stabilnejšom, než SYBRGreen.Informačný leták
IVD diagnostický SARS CoV-2 Kit CE
08-85-xxSOLIScript® SARS-CoV-2 RT-qPCR Multiplex Assay Kit (IVD)Kompletný IVD CE kit pre citlivú a spoľahlivú detekciu SARS-CoV-2 pomocou one-step RT -qPCRInformačný leták