PCR/Real-Time PCR enzýmy Solis

Amplia s.r.o. - výhradný zástupca firmy Solis pre SR

Solis polymerázy – revolučná novinka pre PCR

  • jedinečná termostabilita – bez zníženia aktivity po mesiaci pri izbovej teplote
  • amplifikácia DNA bez potreby optimalizácie – dodávané dva rôzne reakčné pufre
  • S Solution – PCR enhancer zdarma v každom balení
  • Hot Start enzým za cenu štandardnej polymerázy
  • aj vo forme PCR a EvaGreen PCR mixov
  • špeciálne mixy pre TaqMan® assays a HRM
  • 5 x koncentrovaný formát umožňuje jednoduchú amplifikáciu aj low copy DNA templátov
  • FAST formát PCR/qPCR mixov - rýchla, iba 30 minútová amplifikácia


Kompletný cenník Solis produktov - PCR enzýmy, mixy, dNTP, DNase/RNase-free voda

Kompletný cenník FAST PCR/qPCR Mixov


ŠTANDARTNÁ DNA POLYMERÁZA
FIREPol® DNA Polymerase Pre rutinnú PCS s vysokým výťažkom
HOT-START DNA POLYMERÁZA
HOT FIREPol® DNA Polymerase High - specific Hot-Start PCR, úspešná ampifikácia aj low-copy templátov
PCR MIXY – 5x KONCENTROVANÉ
FIREPol® Master Mix Bez farbiva
FIREPol® Master Mix Ready to load
REAL-TIME HOT-START PCR MIXY 5x KONCENTROVANÉ
HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus pre TaqMan® qPCR (no ROX) Ideálny mix pre TaqMan® qPCR
HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus pre TaqMan® qPCR (ROX)
HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix pre TaqMan® qPCR qPCR Mix pre TaqMan®. Vhodný pre CG bohaté templáty. Obsahuje dUTP/dTTP pre použitie s UDG
HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Supermix Mix pre low-copy aj GC-rich templáty. Obsahuje dUTP/dTTP pre prípadné použitie s UDG
HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (no ROX) Ideálna náhrada SYBR Green mixov
HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (ROX)
HOT FIREPol® EvaGreen® HRM Mix (no ROX) PCR mix pre HRM analýzu
HOT FIREPol® EvaGreen® HRM Mix (ROX)
HOT-START PCR MIXY – 5x KONCENTROVANÉ
HOT FIREPol® Blend Master Mix zmes Hot Start a proof-reading DNA polymeráz Bez farbiva
HOT FIREPol® Blend Master Mix zmes Hot Start a proof-reading DNA polymeráz Ready to load
ZMESI NUKLEOTIDOV PRE PCR
20 mM DNA Polymerization Mix 20 mM each dNTP
100 mM dNTP Set 4 x separate vials, 100 mM each sol
100 mM dUTP 100 µmol concentration