PCR/Real-Time PCR enzýmy Solis

Amplia s.r.o. - výhradný zástupca firmy Solis pre SR

Solis polymerázy – revolučná novinka pre PCR

  • jedinečná termostabilita – mesiac pri izbovej teplote bez zníženia aktivity
  • amplifikácia DNA bez potreby optimalizácie – dodávané sú dva reakčné pufre s rôznym zložením
  • S Solution – PCR enhancer zdarma v každom balení
  • väčšie balenia vždy dodávané ako násobky najmenších balení
  • EvaGreen qPCR mixy - ideálna náhrada SYBR Green mixov
  • špeciálne mixy pre TaqMan® assays a HRM
  • 5 x koncentrovaný formát PCR Mixov umožňuje jednoduchú amplifikáciu aj low copy DNA templátov
  • FAST formát PCR/qPCR mixov - rýchla, iba 20-30 minútová amplifikácia


NOVINKA - FAST PCR/qPCR mixy s uracil N-glykozylázou (UNG) - 100% eliminácia rizika cross contaminácie


Kompletný 2024 cenník Solis produktov - PCR enzýmy, mixy, dNTP, DNase/RNase-free voda

Kompletný 2024 cenník FAST PCR/qPCR Mixov


Štandardná DNA Polymeráza
01-01-xx
FIREPol® DNA Polymerase  Pre rutinnú PCS s vysokým výťažkom
Hot-Start DNA Polymeráza
01-02-xx
HOT FIREPol® DNA Polymerase High - specific Hot-Start PCR, úspešná ampifikácia aj low-copy templátov
End Point PCR MIXY – 5 x koncentrované
04-11-xx
FIREPol® Master Mix PCR mix bez farbiva
04-12-xx
FIREPol®  Master Mix  PCR mix - ready-to-load
04-27-xx
HOT FIREPol® Blend Master Mix Zmes Hot Start a proof-reading DNA polymeráz
04-25-xx
HOT FIREPol® Blend Master Mix Zmes Hot Start a proof-reading DNA polymeráz - ready-to-load
04-43-xx
HOT FIREPol® GC Master MixAmplifikácia DNA s obsahom až 79 % GC párov 
04-34-xx
HOT FIREPol® Multiplex MixIdeálny mix pre multiplex PCR až do 18 targetov
04-36-xx
HOT FIREPol® Multiplex MixIdeálny mix pre multiplex PCR až do 18 targetov - ready-to-load
Real Time Hot-Start PCR Mixy 5 x koncentrované
08-15-xx
HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (no ROX)  Ideálny mix pre TaqMan® qPCR
08-14-xx
HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (ROX)  Ideálny mix pre TaqMan® qPCR
08-88-xx
HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix  qPCR Mix pre TaqMan®, vhodný pre CG bohaté templáty. Obsahuje dUTP/dTTP pre použitie s UNG
08-36-xx
HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Supermix Mix pre low-copy aj GC-rich templáty s EvaGreen. Obsahuje dUTP/dTTP pre použitie s UNG
08-25-xx
HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (no ROX) Ideálna náhrada SYBR Green mixov
08-24-xx
HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (ROX) Ideálna náhrada SYBR Green mixov
08-31-xx
HOT FIREPol® EvaGreen® HRM Mix (no ROX) PCR mix pre HRM analýzu
08-33-xx
HOT FIREPol® EvaGreen® HRM Mix (ROX) PCR mix pre HRM analýzu
08-01-xx
HOT FIREPol®  Multiplex® qPCR Mix (no ROX)Multiplex PCR 1-4 targetov s obsahom dUTP/dTTP
08-02-xx
HOT FIREPol®  Multiplex® qPCR Mix (ROX) Multiplex PCR 1-4 targetov s obsahom dUTP/dTTP
08-46-xx
HOT FIREPol®  SolisGreen® qPCR Mix  NOVINKA  Mix pre detekciu low copy target DNA. Náhrada SYBR Green Mixov
Real Time FAST PCR Mixy
28-01-xx
FAST qPCR mix pre TaqMan® a iné probe based assays Pre 1- až 5-plex reakcie (bez ROX)
28-02-xx
FAST qPCR mix pre TaqMan® a iné probe based assays Pre 1- až 5-plex reakcie (s ROX)
28-21-xx
NOVINKA FAST qPCR mix pre TaqMan® a iné probe assays UNG - eliminácia cross kontaminácie (bez ROX)
28-22-xx
NOVINKA FAST qPCR mix pre TaqMan® a iné probe assays UNG - eliminácia cross kontaminácie (s ROX)
28-41-xx
FAST qPCR mix s interkalačným farbivom Detekcia vo FAM alebo SYBR Green I kanáli (bez ROX)
28-46-xx
FAST qPCR mix s interkalačným farbivom Detekcia vo FAM alebo SYBR Green I kanáli (s ROX)
End Point FAST PCR Mixy
24-01-xx
Agarózová detekcia PCR do 20 minút amplifikácia až do 5 kb
24-02-xx
Agarózová detekcia PCR do 20 minút amplifikácia až do 5 kb, ready-to-load
24-21-xx
NOVINKA Agarózová detekcia. PCR do 20 minút, amplikón až do 5 kb. UNG - eliminácia cross kontaminácie
24-22-xx
NOVINKA Agarózová detekcia. PCR do 20 minút, amplikón až do 5 kb. UNG - eliminácia cross kontaminácie - ready-to-load
Zmesi nukleotidov pre PCR
02-31-xx
20 mM DNA Polymerization Mix 20 mM each dNTP
02-21-xx
100 mM dNTP Set  4 x separate vials, 100 mM each sol
02-41-xx
100 mM dUTP  100 µmol concentration