Produkty pre ABI analyzátory

Alternatívne produkty pre Applied Biosystems (ABI) genetické analyzátory umožňujú výrazne znížiť experimentálne náklady a dosiahnuť rovnaké výsledky. Pre analyzátory ABI 310, 3100, 3130, 3130xl, 3730 a 3730xl sú ponúkané alternatívne polyméry, ktoré umožňujú nahradiť pôvodné polyméry POP-6 a POP-7, 10 x Running Buffer (s EDTA), BigDye® Terminator 5x Sequencing Diluter, Dilluex 64 a DNA veľkostné štandardy. 

Alternatívne produkty pre analyzátory Applied Biosystems nemenia užívateľom zvolené protokoly alebo nastavenia genetického analyzátora.

Alternatívne POP polyméry

  • AlterPOP-6 polymér: štandardné a rýchle DNA sekvenovanie
  • AlterPOP-7 polymér: DNA sekvenovanie a fragmentačná analýza

Dostupné balenia alternatívnych polymérov:

alterPOP-6 – 10 ml
alterPOP-7 – 28 ml

Použitie originálneho ABI Running Buffer spolu s alterPOP polymérmi môže znížiť dĺžku čitateľnosti sekvencií. Preto sa doporučuje požiť alterPOP 10 x Running Buffer, ktorý zabezpečí čitateľnosť sekvencií do cca. 1000 bp.

Dilluex 64

Dilluex 64 spoločne s BigDye® Terminator 5 x Sequencing Diluter umožňuje až 64 násobné riedenie BigDye® premix 3.1 a 1.1 bez toho, aby bola ovplyvnená výsledná čitateľnosť sekvenačných reakcií.

DNA veľkostné štandardy

  • Plne kompatibilné s ABI a Beckmann genetickými analyzátormi.
  • 1 balenie (400 ul) je určené na 800 reakcií
  • GeneTrace 500: 50, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 425, 450, 475, 490, 500 bp
  • GeneTrace 500 PLUS: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490, 500 bp
  • GeneTrace 600: 50, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 425, 450, 475, 490, 500, 520, 540, 560, 580, 600 bp
  • GeneTrace 1000: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 475, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 bp

Aktuálny cenník alternatívnych produktov pre ABI analyzátory - na vyžiadanie