Syntéza primerov Metabion

Amplia s.r.o. – výhradný zástupca renomovanej firmy METABION 

Produktové skupiny: 

  • nemodifikované primery
  • modifikované primery
  • dvojito značené primery (Dual Labeled Probes)
  • LightCycler sondy
  • ZNA modifikované oligá

Aktuálna novinka: 

  • MGB próby -  NOVINKAOsvedčená MGB technológia za veľmi atraktívne ceny
  • ZNA (Zip Nucleic Acid) oligonukleotidy a próby –  Ideálna, cenovo výhodnejšia alternatíva k Minor Groove Binder (MGB) a Locked Nucleic Acid (LNA) próbam
  • ZNA primery umožňujú jednoduchý dizajn aj komplikovaných primerov/sond a vyznačujú sa zvýšenou afinitou a špecificitou k templátu. Princíp ZNA sond

OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁRE:

Štandardné a modifikované oligá
Dvojito-značené próby

Po vyplnení formulára nám ho zašlite ako prílohu na adresu amplia@amplia.sk

Pre degenerovaná primery použite štandardizované značenie: R = A/G,  Y = C/T,   M = A/C,   K = G/T,   S = C/G,   W = A/T,   B = C/G/T,   D = A/G/T,   H = A/C/T,  V = A/C/G,   N = A/C/G/T. 

Cenníky: